Felhasználási feltételek

Használati feltételek és adatkezelési szabályzat

Kedves (leendő) Felhasználónk!

Üdvözöljük a Virtuális Művelődési Ház oldalon! A zrinyiter.hu weboldal (továbbiakban „Weboldal”) használatát a jelen Használati Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat együttesen szabályozzák. A Weboldalra, tulajdonosaira és üzemeltetőire a továbbiakban „Szolgáltató”-ként hivatkozunk. A Weboldalt felkereső látogatókra, felhasználókra, ügyfelekre és üzleti partnerekre a továbbiakban „Felhasználó”-ként hivatkozunk. A honlapon lévő oldalak megnyitásával, a rajta levő információk megtekintésével, illetve adatkérő űrlapok kitöltésével Felhasználó elfogadja a Használati Feltételeket és az Adatkezelési Szabályzatot.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a zrinyiter.hu szolgáltatásba történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Tartalom

A Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltató keretrendszerén belül elhelyez vagy megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, kommenteket – és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül töröl minden jó ízlést, a szemérmet, a személyiségi és szerzői jogokat sértő tartalmat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek. A Weboldalon elérhető tartalom illetve annak részletei (képek, grafikák, design elemek, szövegek, cikkek, szöveg és cikkrészletek, videók) üzleti célú felhasználása, elektronikus vagy nyomtatott formában történő publikálása, továbbértékesítése, a Weboldal változatlan formában történő tükrözése a Szolgáltató erre vonatkozó írásos felhatalmazása nélkül tilos. A Weboldalon látható tartalom megtekintésével a Felhasználó elfogadja, hogy a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi következményekkel jár.

A Weboldal kárfelelőssége

A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget a Weboldalon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, megbízhatóságáért, vagy jogszerűségéért. A Weboldal kárfelelősséget nem vállal a Felhasználó által igénybevett Szolgáltatás, vagy tartalom következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

A Felhasználó kárfelelőssége

Felhasználó, amennyiben a Weboldal használatával olyan kárt okoz, amelyért a Weboldal javítási díjat kell fizessen, köteles azt megtéríteni.

A Weboldal használata, elemzése, visszafejtése

A Felhasználók nem látogathatják, illetve nem közölhetnek adatokat a Weboldallal valaki más nevében. A Felhasználók nem használhatnak olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Szolgáltatás tartalmához, a Felhasználók adataihoz vagy a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut a felhasználói fiókadataival történő illetéktelen hozzáférés vagy annak kísérlete, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Felhasználó kárfelelősséggel tartozik a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik személy általi felhasználásával okozott esetleges károkért. A Weboldal nem vállal felelősséget a Felhasználó felhasználói fiókadatainak illetéktelen harmadik fél által történő felhasználása következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Weboldal funkcionalitása, az onnan elérhető tartalom, illetve a Weboldal által nyújtott szolgáltatás mentes a hibáktól. A Weboldal és annak tartalma előzetes bejelentés nélkül bármikor változhat. A Weboldal semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, Felhasználó által vélt vagy valós károkért, esetleges számítógép meghibásodásokért. A Felhasználók saját felelősségükre használják a Weboldalt.

 Adatkezelési Szabályzat

Az adatkezelő neve: Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Elérhetőség: szkzz@t-online.hu

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok név, fióknév és e-mail cím (a felhasználó nevéhez és a fióknevéhez a Virtuális Művelődési Ház összes felhasználója hozzáfér).

A Felhasználó döntése alapján a profilban a döntése alapján megadhat adatokat (Pl.: születési év, nem, iskolai végzettség, feltöltött kép, lakcím, telefonszám).

A Virtuális Művelődési Ház szolgáltatás használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Virtuális Művelődési Ház a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. dokumentumok le- és feltöltésének lehetősége). Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra.

A Virtuális Művelődési Ház szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat addig tároljuk, amíg a felhasználó tagja a portálnak. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük adatait.

Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

A szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározott feltételek alapján átmenetileg korlátozhatja a Felhasználó működését a Weboldalon. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

A személyes adatok törlése

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az szkzz@t-online.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Virtuális Művelődési Ház fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.