Média szakkör

Bejegyzés: 2016-03-01
Szerző:

Mikor: Vissza a Naptárhoz 2016-05-06 @ 15:00 - 16:00
Ismétlődések: Minden másik héten on péntek 15 eseményhez
Hol: Szigetvár Vigadó
Szigetvár
József Attila u. 9
7900 Magyarország
Részvételi díj: Ingyenes
Kapcsolattartó: Vigadó Kulturális Központ
73/440-584
vigado.szigetvar@gmail.com
Kategóriák:
Ismeretterjesztés, oktatás
Címkék: gyerekeknek média szakkör

A szakkör előrelátható tematikája:

 1. foglalkozás:

 

Ismerkedés, beszélgetések, csoportos játékok, internetes feladatmegoldások, kommunikációval kapcsolatos alapfogalmak megértését segítő feladatok. A résztvevők érdeklődési körének feltérképezése.

 

 1. foglalkozás: 

 

Ismerkedés a televíziózáshoz használt eszközökkel, nyilvános bemutató közösségi rendezvényen, csoportos feladatok, játékok, filmtörténeti alapismeretek, képalkotási eljárások sajátosságainak bemutatása, ismerkedés az írás történetével.

 

 1. foglalkozás:

 

Ismerkedés a képalkotó eszközökkel, fotográfia és mozgó film kapcsolata, rajz és animáció, a fény, mint kreatív eszköz, írott műfajok sajátosságai, a tudomány és a technika kapcsolata a képalkotásban. Játék a szavakkal, memóriafejlesztő játékok.

 

 1. foglalkozás: 

 

A korábbi foglalkozások információinak ismétlése, gyakorlatok és játékok, csoportos

séta, kötetlen foglalkozás és játék. Témaválasztási és kiemelési helyzet gyakorlatok

a tapasztalati érzékelés útján megszerzett információk alapján. Információcsere és kommunikáció a természetben. A biológia, mint a kommunikáció mestere.

 

 1. foglalkozás: 

 

A korábbi foglalkozások információinak ismétlése. Kommunikációs alapismeretek, a közlő szerepe, jel és jelrendszerek, a közvetítő közeg szerepe, az információ befogadójának szerepe. Játékos gyakorlatok.

 

 

 1. foglalkozás: 

 

Az újságírás műfajai. Hír, tudósítás, riport és interjú műfajok sajátosságai. Műhely munka, játékos feladatok.

 

 1. foglalkozás: 

 

Ismerkedés a képalkotó eszközökkel. A televíziós utómunka alapjaival. Az analóg és digitális technikai eszközök közötti különbségek, szerepük az elektronikus médiában. Vizuális kommunikáció és a televíziós utómunka kapcsolata, játékos feladatok megoldása a számítógépen. Játékos ismerkedés az utómunka szoftverrel.

 

 1. foglalkozás:

 

A képszerkesztés alapismeretei. Műhelymunka, játékos feladatok. A riport és interjú műfaji sajátosságai az írott sajtóban. Memóriafejlesztő játékok.

 

 1. foglalkozás: 

 

A korábbi foglalkozások információinak ismétlése, gyakorlatok és játékok, kötetlen foglalkozás és játék. Témaválasztási és kiemelési helyzet gyakorlatok a tapasztalati érzékelés útján megszerzett információk alapján.

 

 1.  foglalkozás: 

 

Műhelymunka utómunka szoftverrel. Ismétlés, gyakorlás.

 

 1.  foglalkozás:

 

A korábbi foglalkozások anyagainak ismétlése, játékos kommunikációs feladatok, ismerkedés a televíziós utómunkával. Vizuális kommunikáció és a televíziós utómunka kapcsolata, játékos feladatok megoldása a számítógépen.

 

 1.  foglalkozás: 

 

Az írott és elektronikus média kapcsolata a műsorszerkesztésben, gyors és hatékony tartalom előállítása csapatmunkával. Műhelymunka, játékos feladatok, gyakorlás.

 

 1.  foglalkozás:

 

A hír műfaja. A hírkészítés alapelvei, követelményrendszere, normái, a hír funkciója a tömegtájékoztatásban. Műhelymunka, gyakorlatok.

 

 1.  foglalkozás: 

 

Összegzés. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása szituációs játékok során. Kommunikációs gyakorlatok.

 

 1. foglalkozás: 

 

Programzáró foglalkozás játékos feladatokkal, értékelés

 

A 15 fejlesztő foglalkozás mellett folyamatos konzultációs lehetőség és kéthetes időközönként gyakorló foglalkozások segítették a fiatalokat ismereteik bővítésében. A gyakorló foglalkozások külön feltüntetve nem szerepelnek a fejlesztési naplóban.

 

A 15 alkalomból álló fejlesztő foglalkozáson kívül, a program céljaihoz igazodó speciális kiemelt projektnapokon, játékos formában, valódi szituációs helyzetekben, közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzés útján bővíthették ismeretanyagukat a résztvevők. A kiemelt projektnapok tematikája nem a fejlesztési naplóban, hanem külön kiemelve jelenik meg az alábbiakban.

 

Szeretettel várunk minden általános- és középiskolás diákot!

 

Megosztás

Hozzászólás:

Facebook hozzászólás: